Kambodżę chętnie odwiedzają turyści, których określić można mianem „typowi”, czyli zainteresowani przede wszystkim zabytkami i  rozrywkami  oraz – coraz częściej – tzw. turyści „ekologiczni”, którzy spędzają urlop w sposób zaangażowany, świadomy i aktywny, włączając się w życie lokalnych społeczności i nie szkodząc przyrodzie.

Kambodża | Coraz więcej turystów spędza urlop w sposób zaangażowany, świadomy i aktywnyKambodża | Coraz więcej turystów spędza urlop w sposób zaangażowany, świadomy i aktywny (by Neil Palmer - CIAT International Center for Tropical Agriculture)

 

Jedyna w Polsce sieć ekoturystyczna

Cambodia Community Based Ecotourism Network (CCBEN) to jedyna w Kambodży sieć ekoturystyczna powołana w celu służenia społeczeństwu pomocą w walce z ubóstwem oraz wspierania i promocji ochrony środowiska.

Do sieci CCBEN należy ponad 30 organizacji: narodowe i lokalne organizacje na rzecz rozwoju oraz ochrony przyrody, prywatne firmy (głównie biura podróży) i instytucje akademickie.

Pod koniec 2007 r. CCBEN rozpoczęła wdrażanie projektów związanych z budową potencjału rozwojowego ekoturystyki. Projekty te finansowane są przez AECID (Hiszpańską Agencję Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju), realizowane przy wsparciu technicznym SNV (Holenderskiej Organizacji na Rzecz Rozwoju) i koordynowane przez hiszpańską fundację FPSC (Fundacion, Promotion, Social de la Cultura).

Wizja, misja i cele CCBEN na lata 2009-2013

Wizja

 

Sieć CCBEN to silna organizacja ekoturystyczna oddana sprawie zrównoważonego rozwoju turystycznego, który sprzyja upodmiotowieniu społeczności lokalnych, promuje lokalne źródła utrzymania i ochronę przyrody, a  jednocześnie dba o zapewnienie atrakcji turystom.

Misja

 

Wzmacnianie sieci ekoturystycznej poprzez zaspokajanie potrzeb organizacji członkowskich, społeczności lokalnych i turystów.

Cele

 


1.    Ułatwianie wymiany informacji, doświadczeń i zasobów
2.    Zapewnianie potencjału rozwojowego członkom i innym zainteresowanym stronom
3.    Marketing i promocja miejsc ekoturystyki opartej na społecznościach lokalnych (CBET)
4.    Wspieranie dialogu pomiędzy społecznościami lokalnymi, sektorem prywatnym, społeczeństwem obywatelskim i właściwymi władzami oraz angażowanie się w proces tworzenia polityki publicznej.
5.    Opracowanie systemu akredytacji CBET
6.    Dalsze ulepszanie zasad polityki organizacyjnej CCBEN

Zakres działania

CCBEN promuje i wspiera ekoturystykę opartą na społeczności lokalnej (CBET) w Kambodży poprzez:

  • Wymianę informacji i rozwój sieci kontaktów
  • Budowę lokalnego potencjału rozwojowego
  • Szkolenia CBET
  • Marketing i promocję
  • Wspieranie współpracy między społecznościami lokalnymi i biurami podróży
  • Lobbing i rzecznictwo

Kambodża | CCBN promuje lokalne źródła utrzymania i ochronę przyrodyKambodża | CCBN promuje lokalne źródła utrzymania i ochronę przyrody (by Neil Palmer - CIAT International Center for Tropical Agriculture)

Trochę historii

Sieć CCBEN powstała we wrześniu 2002 r., kiedy pięć różnych organizacji pozarządowych, działających na rzecz turystyki i ochrony przyrody, stwierdziło potrzebę połączenia swoich sił. Były to następujące organizacje: Developing Remote Indigenous Village Education Project (DRIVE), Światowa Federacja Luterańska, Mlup Baitong, Królewski Uniwesytet w Phnom Penh (RUPP) oraz WWF.

Sieć CCBEN została oficjalnie zarejestrowana przez Królewski Rząd Kambodży w 2005 r. Jej powstanie umożliwiło reprezentowanie wobec rządu interesów organizacji członkowskich, szczególnie w zakresie ochrony przyrody i angażowania społeczności lokalnych, jak również wymianę wiedzy i informacji na temat turystyki opartej na społeczności lokalnej między członkami i innymi zainteresowanymi stronami.

Struktura i personel CCBEN

Sieć CCBEN zrzesza obecnie 35 instytucji członkowskich. Członkowie spotykają się co kwartał, a mający 5 członków Komitet Zarządzający raz w miesiącu.

Członkami Komitetu Zarządzającego są natępujące organizacje: Culture and Environment Preservation Association (CEPA), the Wildlife Alliance, Mlup Baitong, Królewski Uniwersytet w Phnom Penh (RUPP) oraz Save Cambodia’s Wildlife (SCW).

Komitet Zarządzający wybiera prezesa. Obecnie jest nim Tek Vannara, dyrektor wykonawczy stowarzyszenia CEPA, który za jego zgodą 20% swojego czasu pracy poświęca na rzecz CCBEN.

Komitet Zarządzający korzysta z pomocy dwóch doradców ds. zarządzania, szczególnie w zakresie pisania wniosków, finansowania i strategii. Doradcy Komitetu to pracownicy SNV i CBNRM Learning Institute.

Kambodża | Cambodia Community Based Ecotourism Network (CCBEN), czyli ekoturystyka oparta na społecznościach lokalnychKambodża | Cambodia Community Based Ecotourism Network (CCBEN), czyli ekoturystyka oparta na społecznościach lokalnych (by Neil Palmer - CIAT International Center for Tropical Agriculture)

Przeczytaj także inne artykuły z serii: "Ekoturystyka":
Turysta odpowiedzialny
Nowe oblicza turystyki
Poznaj prawdziwą Kambodżę

Źródło:
Copyright of CCBEN - Cambodia Community Based Ecotourism Network

Zainteresują Cię również

Krótka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach Krótka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach
Wielu turystów, szczególnie tych wybierających się w tropiki po raz pierwszy, nurtują pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w...
„Słoneczna” przyszłość Kambodży „Słoneczna” przyszłość Kambodży
Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kambodży planuje hurtowy zakup 12 000 systemów solarnych paneli, mających dostarczać...
Hindusi chcą skopiować Angkor Wat Hindusi chcą skopiować Angkor Wat
Angkor Wat znaczy wiele: jest kambodżańskim symbolem narodowym, arcydziełem architektonicznym, kamiennym świadectwem minionej...
Skwer Demokracji w Phnom Penh Skwer Demokracji w Phnom Penh
Na początku listopada 2011 r. swoją pierwszą rocznicę obchodził Skwer Demokracji w Phnom Penh. To miejsce, potocznie nazywane...


 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności