Dzięki nowym formom turystyki wspierającym społeczności lokalne i dbającym o środowisko naturalne turyści mają okazję poznać kulturę i piękno kambodżańskiej przyrody niejako „od podszewki”, uczestnicząc w codziennym życiu mieszkańców kraju.

Kambodża | Żyjąc wśród lokalnej ludności i uczestnicząc w jej codzienności, poznajemy autentyczną Kambodżę Kambodża | Żyjąc wśród lokalnej ludności i uczestnicząc w jej codzienności, poznajemy autentyczną Kambodżę (by ciat)

CBT i CBET to formy turystyki autentycznej, pozwalającej poznać prawdziwą Kambodżę.

Czym jest turystyka oparta na społeczności lokalnej (CBT)?

 

Turystyka oparta na społeczności lokalnej (ang. community-based tourism - CBT) to forma odpowiedzialnej turystyki, która wspiera społeczności lokalne i zapewnia im dodatkowe źródła utrzymania. W praktyce wyglądać to może tak, że zarządzaniem danym obiektem lub całą miejscowością turystyczną zajmują się sami członkowie danej wspólnoty.

W przypadku turystyki konwencjonalnej organizacją i marketingiem ruchu turystycznego zajmują się zwykle prywatne firmy, co wiąże się z tym, że jedynie znikoma część zysków trafia do społeczności lokalnej, a raczej tylko do niektórych jej przedstawicieli.

CBT oznacza, że członkowie  wspólnoty sami odpowiadają za organizację i zarządzanie turystyką i to przez nich (lub przynajmniej z ich udziałem) podejmowane  są  decyzje, a wszystkie zyski bezpośrednio wspierają lokalną społeczność. 

Najważniejsze zalety CBT to aktywizacja, upodmiotowienie i wspieranie samorządności społeczności lokalnej oraz zapewnienie jej udziału w korzyściach płynących z turystyki, jak również ochrona przyrody.

Możliwość oddziaływania na wzajemne relacje gospodarzy i gości pozwala zminimalizować negatywny wpływ ruchu turystycznego na życie społeczności i środowisko naturalne.

Kambodża | Nowe formy turystyki dbają o interesy społeczności lokalnychKambodża | Nowe formy turystyki dbają o interesy społeczności lokalnych (by ciat)

Czym jest ekoturystyka oparta na społeczności lokalnej (CBET)?

Ekoturystyka oparta na społeczności lokalnej (ang. community-based ecotourism - CBET) ma na celu zarówno dobro mieszkańców jak i środowiska w którym żyją. Działania w ramach CBET wspierają lokalną społeczność i zapewniają jej dodatkowe źródła utrzymania, a jednocześnie służą ochronie przyrody i miejscowych zasobów kulturalnych.

Turyści ekologiczni poznają oraz doceniają uroki kultury i bogactwo przyrody w miejscach, które odwiedzają. Ta forma zrównoważonej turystyki sprzyja minimalizacji negatywnego wpływu ruchu turystycznego na dany obszar, a  jednocześnie stanowi zachętę do ochrony jego walorów kulturalnych i przyrodniczych.

CBET pomaga chronić przyrodę, zapewniając lokalnym społecznościom alternatywne źródła dochodów, które zachęcają do ochrony zasobów naturalnych w miejsce ich niezrównoważonej eksploatacji i degradacji.

Kambodża | Społeczność mogąca czerpać dochody z turystyki bardziej dba o walory przyrodnicze swojego regionu, chroniąc go przed przypadkową, nadmierną eksploatacjąKambodża | Społeczność mogąca czerpać dochody z turystyki bardziej dba o walory przyrodnicze swojego regionu, chroniąc go przed nadmierną i chaotyczną eksploatacją (by ciat)

Źródło:
Copyright of CCBEN - Cambodia Community Based Ecotourism Network

Przeczytaj także inne artykuły z serii: "Ekoturystyka":
Ekoturystyka w Kambodży
Turysta odpowiedzialny
Poznaj prawdziwą Kambodżę

Zainteresują Cię również

Krótka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach Krótka wizyta u lekarza medycyny tropikalnej w pytaniach i odpowiedziach
Wielu turystów, szczególnie tych wybierających się w tropiki po raz pierwszy, nurtują pytania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w...
Hindusi chcą skopiować Angkor Wat Hindusi chcą skopiować Angkor Wat
Angkor Wat znaczy wiele: jest kambodżańskim symbolem narodowym, arcydziełem architektonicznym, kamiennym świadectwem minionej...
Skwer Demokracji w Phnom Penh Skwer Demokracji w Phnom Penh
Na początku listopada 2011 r. swoją pierwszą rocznicę obchodził Skwer Demokracji w Phnom Penh. To miejsce, potocznie nazywane...
Urodziny Króla Ojca (31 października) Urodziny Króla Ojca (31 października)
31 października Król Ojciec Norodom Sihanouk obchodzi swój jubileusz (w tym roku kończy 89 lat). Norodom Sihanouk znalazł się w...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności