Dzięki nowym formom turystyki wspierającym społeczności lokalne i dbającym o środowisko naturalne turyści mają okazję poznać kulturę i piękno kambodżańskiej przyrody niejako „od podszewki”, uczestnicząc w codziennym życiu mieszkańców kraju.

Kambodża | Żyjąc wśród lokalnej ludności i uczestnicząc w jej codzienności, poznajemy autentyczną Kambodżę Kambodża | Żyjąc wśród lokalnej ludności i uczestnicząc w jej codzienności, poznajemy autentyczną Kambodżę (by ciat)

CBT i CBET to formy turystyki autentycznej, pozwalającej poznać prawdziwą Kambodżę.

Czym jest turystyka oparta na społeczności lokalnej (CBT)?

 

Turystyka oparta na społeczności lokalnej (ang. community-based tourism - CBT) to forma odpowiedzialnej turystyki, która wspiera społeczności lokalne i zapewnia im dodatkowe źródła utrzymania. W praktyce wyglądać to może tak, że zarządzaniem danym obiektem lub całą miejscowością turystyczną zajmują się sami członkowie danej wspólnoty.

W przypadku turystyki konwencjonalnej organizacją i marketingiem ruchu turystycznego zajmują się zwykle prywatne firmy, co wiąże się z tym, że jedynie znikoma część zysków trafia do społeczności lokalnej, a raczej tylko do niektórych jej przedstawicieli.

CBT oznacza, że członkowie  wspólnoty sami odpowiadają za organizację i zarządzanie turystyką i to przez nich (lub przynajmniej z ich udziałem) podejmowane  są  decyzje, a wszystkie zyski bezpośrednio wspierają lokalną społeczność. 

Najważniejsze zalety CBT to aktywizacja, upodmiotowienie i wspieranie samorządności społeczności lokalnej oraz zapewnienie jej udziału w korzyściach płynących z turystyki, jak również ochrona przyrody.

Możliwość oddziaływania na wzajemne relacje gospodarzy i gości pozwala zminimalizować negatywny wpływ ruchu turystycznego na życie społeczności i środowisko naturalne.

Kambodża | Nowe formy turystyki dbają o interesy społeczności lokalnychKambodża | Nowe formy turystyki dbają o interesy społeczności lokalnych (by ciat)

Czym jest ekoturystyka oparta na społeczności lokalnej (CBET)?

Ekoturystyka oparta na społeczności lokalnej (ang. community-based ecotourism - CBET) ma na celu zarówno dobro mieszkańców jak i środowiska w którym żyją. Działania w ramach CBET wspierają lokalną społeczność i zapewniają jej dodatkowe źródła utrzymania, a jednocześnie służą ochronie przyrody i miejscowych zasobów kulturalnych.

Turyści ekologiczni poznają oraz doceniają uroki kultury i bogactwo przyrody w miejscach, które odwiedzają. Ta forma zrównoważonej turystyki sprzyja minimalizacji negatywnego wpływu ruchu turystycznego na dany obszar, a  jednocześnie stanowi zachętę do ochrony jego walorów kulturalnych i przyrodniczych.

CBET pomaga chronić przyrodę, zapewniając lokalnym społecznościom alternatywne źródła dochodów, które zachęcają do ochrony zasobów naturalnych w miejsce ich niezrównoważonej eksploatacji i degradacji.

Kambodża | Społeczność mogąca czerpać dochody z turystyki bardziej dba o walory przyrodnicze swojego regionu, chroniąc go przed przypadkową, nadmierną eksploatacjąKambodża | Społeczność mogąca czerpać dochody z turystyki bardziej dba o walory przyrodnicze swojego regionu, chroniąc go przed nadmierną i chaotyczną eksploatacją (by ciat)

Źródło:
Copyright of CCBEN - Cambodia Community Based Ecotourism Network

Przeczytaj także inne artykuły z serii: "Ekoturystyka":
Ekoturystyka w Kambodży
Turysta odpowiedzialny
Poznaj prawdziwą Kambodżę

Zainteresują Cię również

Kalendarium dziejów Kambodży Kalendarium dziejów Kambodży
Naukowcy nie mają pewności, co do początków ludzkiego osadnictwa na terenach dzisiejszej Kambodży. Badania z terenu jednej z...
15. Międzynarodowy Półmaraton Angkor Wat 15. Międzynarodowy Półmaraton Angkor Wat
W ostatni weekend (4-5 XII 2010) na terenie słynnego kompleksu świątynnego Angkor odbył się 15. Międzynarodowy Półmaraton –...
Nowy Rok 2554 i święto Vesak Nowy Rok 2554 i święto Vesak
13 kwietnia rozpoczął się w Kambodży nowy rok, w krajach Zachodu – 2010, zaś według kalendarza buddyjskiego – 2554...
Wolność w Azji – kino społeczne na Pięciu Smakach Wolność w Azji – kino społeczne na Pięciu Smakach
Chiny, Kambodża, Malezja, Tybet i Birma to kraje, w których problemy zagłębili się twórcy filmów sekcji Wolność w Azji,...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności