Dzięki nowym formom turystyki wspierającym społeczności lokalne i dbającym o środowisko naturalne turyści mają okazję poznać kulturę i piękno kambodżańskiej przyrody niejako „od podszewki”, uczestnicząc w codziennym życiu mieszkańców kraju.

Kambodża | Żyjąc wśród lokalnej ludności i uczestnicząc w jej codzienności, poznajemy autentyczną Kambodżę Kambodża | Żyjąc wśród lokalnej ludności i uczestnicząc w jej codzienności, poznajemy autentyczną Kambodżę (by ciat)

CBT i CBET to formy turystyki autentycznej, pozwalającej poznać prawdziwą Kambodżę.

Czym jest turystyka oparta na społeczności lokalnej (CBT)?

 

Turystyka oparta na społeczności lokalnej (ang. community-based tourism - CBT) to forma odpowiedzialnej turystyki, która wspiera społeczności lokalne i zapewnia im dodatkowe źródła utrzymania. W praktyce wyglądać to może tak, że zarządzaniem danym obiektem lub całą miejscowością turystyczną zajmują się sami członkowie danej wspólnoty.

W przypadku turystyki konwencjonalnej organizacją i marketingiem ruchu turystycznego zajmują się zwykle prywatne firmy, co wiąże się z tym, że jedynie znikoma część zysków trafia do społeczności lokalnej, a raczej tylko do niektórych jej przedstawicieli.

CBT oznacza, że członkowie  wspólnoty sami odpowiadają za organizację i zarządzanie turystyką i to przez nich (lub przynajmniej z ich udziałem) podejmowane  są  decyzje, a wszystkie zyski bezpośrednio wspierają lokalną społeczność. 

Najważniejsze zalety CBT to aktywizacja, upodmiotowienie i wspieranie samorządności społeczności lokalnej oraz zapewnienie jej udziału w korzyściach płynących z turystyki, jak również ochrona przyrody.

Możliwość oddziaływania na wzajemne relacje gospodarzy i gości pozwala zminimalizować negatywny wpływ ruchu turystycznego na życie społeczności i środowisko naturalne.

Kambodża | Nowe formy turystyki dbają o interesy społeczności lokalnychKambodża | Nowe formy turystyki dbają o interesy społeczności lokalnych (by ciat)

Czym jest ekoturystyka oparta na społeczności lokalnej (CBET)?

Ekoturystyka oparta na społeczności lokalnej (ang. community-based ecotourism - CBET) ma na celu zarówno dobro mieszkańców jak i środowiska w którym żyją. Działania w ramach CBET wspierają lokalną społeczność i zapewniają jej dodatkowe źródła utrzymania, a jednocześnie służą ochronie przyrody i miejscowych zasobów kulturalnych.

Turyści ekologiczni poznają oraz doceniają uroki kultury i bogactwo przyrody w miejscach, które odwiedzają. Ta forma zrównoważonej turystyki sprzyja minimalizacji negatywnego wpływu ruchu turystycznego na dany obszar, a  jednocześnie stanowi zachętę do ochrony jego walorów kulturalnych i przyrodniczych.

CBET pomaga chronić przyrodę, zapewniając lokalnym społecznościom alternatywne źródła dochodów, które zachęcają do ochrony zasobów naturalnych w miejsce ich niezrównoważonej eksploatacji i degradacji.

Kambodża | Społeczność mogąca czerpać dochody z turystyki bardziej dba o walory przyrodnicze swojego regionu, chroniąc go przed przypadkową, nadmierną eksploatacjąKambodża | Społeczność mogąca czerpać dochody z turystyki bardziej dba o walory przyrodnicze swojego regionu, chroniąc go przed nadmierną i chaotyczną eksploatacją (by ciat)

Źródło:
Copyright of CCBEN - Cambodia Community Based Ecotourism Network

Przeczytaj także inne artykuły z serii: "Ekoturystyka":
Ekoturystyka w Kambodży
Turysta odpowiedzialny
Poznaj prawdziwą Kambodżę

Zainteresują Cię również

„Słoneczna” przyszłość Kambodży „Słoneczna” przyszłość Kambodży
Fundusz Rozwoju Obszarów Wiejskich Kambodży planuje hurtowy zakup 12 000 systemów solarnych paneli, mających dostarczać...
Siem Reap w pierwszej dziesiątce World's Best Awards 2011 Siem Reap w pierwszej dziesiątce World's Best Awards 2011
Po raz pierwszy w historii, na liście TOP 10 cities w rankingu organizowanym przez wpływowy magazyn podróżniczy "Travel + Leisure...
Kultura buddyjska w Twoim mieście Kultura buddyjska w Twoim mieście
W dniach 22-28 listopada, na terenie Gdyni i Gdańska, odbywa się trzecia już edycja Trójmiejskiego Festiwalu Kultury Buddyjskiej...
Szef opozycji skazany na 10 lat więzienia Szef opozycji skazany na 10 lat więzienia
Przywódca kambodżańskiej opozycji Sam Rainsy został skazany na 10 lat więzienia. Rainsy jest przewodniczącym jedynej partii...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności