W Wietnamie głęboko zakorzenione są rozmaite wierzenia i religie, które od tysięcy lat stanowią ważną część życia jego mieszkańców. Poszczególne wierzenia mieszają się ze sobą lub istnieją równolegle. Co ciekawe, w Wietnamie nigdy nie było żadnych wojen religijnych, ani masowych prześladowań innowierców.

Wietnam | Wiele źródeł podaje, że aż 80% społeczeństwa Wietnamu to osoby bez wyznania. W rzeczywstości funkcjonuje tu wiele wyznań, które wzajemnie się przenikają.Wietnam | Wiele źródeł podaje, że aż 80% społeczeństwa Wietnamu to osoby bez wyznania. W rzeczywstości funkcjonuje tu wiele wierzeń religijnych, które wzajemnie się przenikają (by nerdcoregirl)

 

Animizm

Animizm to wiara w to, że wszystko w przyrodzie posiada duszę, że we wszystkich rzeczach i zjawiskach codziennego życia mieszkają duchy. Na podstawie tego, czy drzewo, góra, kamień na polu, słońce, deszcz, wiatr itd. przynoszą człowiekowi korzyści czy też zmartwienia, można wnioskować, że mieszkają w nich dobre lub złe duchy.

Z wierzeń tych wynika pewien pragmatyzm Wietnamczyków w ich zachowaniach religijnych: wierzą, że ducha można przekupić, obłaskawić i przebłagać, najczęściej za pomocą ofiar albo określonych obrzędów.

Daoizm

W przeciwieństwie do konfucjanizmu, nie ludzie, ale natura - siły yin i yang -  ma największe znaczenie. Wyznawcy tej religii trudnią się zaklinaniem demonów, magią i astrologią. Wśód ich bóstw wyróznia się Jadeitowego cesarza, który panuje nad duchami, demonami i bogami. Zgodnie z zasadami  daoizmu człowiek powinien dążyć do uzyskania harmonii ze wszechświatem.

Konfucjanizm

Nie jest właściwie religią, ale drogowskazem właściwego życia i filozofią społecznej organizacji.  Konfucjusz odebrał kultowi przodków jego animistyczne i magiczne praktyki, a przekazał etyczne i moralne podstawy budowy społeczeństwa i państwa.

Buddyzm

W Wietnamie buddyzm nie miał nigdy takiego znaczenia, jakie mu się czasem przypisuje. Funkcjonuje tu raczej mieszanka wierzeniowa łącząca elementy buddyzmu, daoizmu oraz kultu przodków i duchów.

Wietnam | Wietnamskie kobiety zagłębione w modlitwieWietnam | Wietnamskie kobiety zagłębione w modlitwie (by nerdcoregirl)

Katolicyzm

Katolicyzm został przywieziony do Wietnamu w XVI wieku przez europejskich żeglarzy, a później przez misjonarzy. Pod francuskim panowaniem w czasach kolonialnych katolicyzm bardzo się rozszerzył. Wielu Wietnamczyków przyjmowało chrzest ze względów praktycznych. Również w czasach późniejszych, ówczesny prezydent Republiki Wietnamu (Południowego), gorliwy katolik Diem, próbował tworzyć katolicką przeciwwagę dla komunistycznej Północy.

Islam

W Wietnamie żyje nieliczna grupa muzułmanów. Jedynie mniejszość etniczna Cham w delcie Mekongu, której przodkowie byli hinduistami, należy do tolerancyjnej odmiany islamu sunnickiego. Odcięty od centrów ortodoksji islam wytworzył tutaj swój specyficzny wariant, gdzie Koran i sunna nie są bezwzględnymi autorytetami, np. wypełnianie obowiązkowych 5 modlitw praktykuje się tylko w piątki, a 30 dniowy ramadan został zredukowany do 3 dni.

Cao Dai

Sekta Cao Dai powstała w roku 1927. Miała ona zjednoczyć wszystkie zachodnie i wschodnie religie. Cao Dai liczy ok. 1,5 mln członków i występuje tylko na południu Wietnamu w zamkniętych gminach.

Wietnam | Wietnam zamieszkują przedstawiciele wielu różnych wyznańWietnam | Wietnam zamieszkują przedstawiciele wielu różnych wyznań (by rosino)

Cao Dai znaczy „Wielki Pałac”, co należy rozumieć jako „Najwyższy Bóg, Stwórca i Zbawiciel”. Uznaje wędrówkę dusz i opiera się na takich moralnych zasadach, jak wegetarianizm, abstynencja od alkoholu, bezinteresowność, miłość bliźniego i ubóstwo.

Hòa Hảo

Druga znacząca sekta, która powstała w delcie Mekongu w XX wieku. Nazwa pochodzi od rodzinnej wioski jej proroka.

Hòa Hảo odrzuca wspaniałe świątynie i wielkie kapłaństwo. Skupia się na wewnętrznym aspekcie wiary, ogranicza ofiary dla bogów i duchów. Nie organizuje wielkich świątynnych ceremonii, czym skrajnie różni się od caodaistów.

Członkowie Hòa Hảo brali czynny udział w polityce, kolaborowali na zmianę Japończykami, Francuzami i Việt Minh. Dzisiejsi Hòa Hảo stronią od polityki i militarnych ambicji, raczej nie rzucają się w oczy. Prawdopodobnie jest ich ok. 500 000.

Wietnam | Wietnamski ołtarz przodków. Złożone dary mają na celu zapewnienie zmarłemu dobrobytu w zaświatachWietnam | Wietnamski ołtarz przodków. Złożone dary mają na celu zapewnienie zmarłemu dobrobytu w zaświatach.

Zainteresują Cię również

2011 – rok Kota czy Królika? 2011 – rok Kota czy Królika?
Jeśli chodzi o to, które zwierzę – według chińskiej tradycji – obejmowało patronat nad rokiem 2011, w mediach pojawiały się różne...
Tet Doan Ngo – jedno z najważniejszych świąt w Wietnamie Tet Doan Ngo – jedno z najważniejszych świąt w Wietnamie
Święto Tết Đoan Ngọ przypada w czasie letniego przesilenia dnia z nocą i rozpoczyna sie piątego dnia piątego miesiąca księżycowego...
Dang Thai Son gościem Jubileuszowego koncertu Filharmonii Narodowej w Warszawie Dang Thai Son gościem Jubileuszowego koncertu Filharmonii Narodowej w Warszawie
W minioną sobotę odbył się uroczysty koncert jubileuszowy, zorganizowany z okazji 110 rocznicy istnienia Filharmonii Narodowej w...
Studia Azjatyckie w Collegium Civitas Studia Azjatyckie w Collegium Civitas
Znajomość innych kultur to klucz do sukcesu w relacjach biznesowych, politycznych i społecznych. Collegium Civitas kształci między...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności