Wietnam jest państwem jednopartyjnym, w którym monopol na władzę posiada Komunistyczna Partia Wietnamu.

Wietnam | Wnętrza pałacu prezydeckiego w Ho Chi Minh CityWietnam | Wnętrza pałacu prezydeckiego w Ho Chi Minh City (by jamehealy)

 

Forma rządu

Wietnam jest rządzony przez trzyosobowe kolegium, składające się z przewodniczącego KPW, premiera i prezydenta. Wszystkie decyzje tego kolegium są podejmowane jednomyślnie. Przewodniczący partii jest też z reguły przewodniczącym Biura Politycznego KPW, które liczy 15 członków.

Według konstytucji, Zgromadzenie Narodowe, czyli jednoizbowy parlament Wietnamu, jest najwyższym organem władzy państwowej. Deputowani do Zgromadzenia Narodowego wybierani są na pięcioletnią kadencję. W ostatnich wyborach 20.05.2007 r. wybrano 493 deputowanych.

Zgromadzenie Narodowe powołuje prezydenta kraju (od 2009 roku jest nim  Nguyễn Minh Triết), premiera rządu (od 2009 r. Nguyễn Tấn Dũng), rząd, przewodniczącego Sądu Najwyższego i Najwyższego Urzędu Kontroli. Po ostatniej poprawce konstytucji Zgromadzenie Narodowe zyskało polityczne wpływy - może teraz zmieniać ustawy i pociągać do odpowiedzialności ministrów. Rzeczywistą władzę posiada jednak partia komunistyczna, która ma pod kontrolą zarówno rząd, jak i proces wyborczy. Wszyscy wysocy członkowie rządu są jednocześnie członkami KPW.

Konstytucja Wietnamu

Pierwszą konstytucję Wietnamu przyjęto w listopadzie 1946 r. Stwierdzała ona niepodzielność kraju oraz równość obywateli wobec prawa. W latach 1959, 1980 i 1992 powstawały nowe ustawy zasadnicze. Obecnie obowiązuje konstytucja w wersji z 15.04.1992 r., zmodyfikowana w 2001 r. W odróżnieniu od poprzedniej, stawia ona formalnie Komunistyczną Partię Wietnamu pod konstytucją i ustawą. Poprzednio partia posiadała mandat, aby czynić wszystko, co uzna za niezbędne do budowy socjalizmu.

Dzisiejsza konstytucja skłania się w kierunku rozwoju gospodarki, oświaty, nauki, ochrony sektora prywatnego i zagranicznych inwestycji. Formalnie gwarantuje wszystkim obywatelom wolność wypowiedzi, prasy, zgromadzeń, wyznania itd. Artykuł 4. konstytucji  stwierdza jednak kierowniczą rolę KPW i wyklucza istnienie partii opozycyjnych. Również państwowa cenzura i partyjna kontrola umożliwiają obywatelom korzystanie z praw podstawowych jedynie w ograniczonym zakresie.

Podział administracyjny

Wietnam podzielony jest na 58 prowincji (tỉnh), które dzielą się na dystrykty (huyện), miasta prowincjonalne (thành phố trực thuộc tỉnh) oraz miasta (thị xã). Obok prowincji w Wietnamie istnieje 5 miast wydzielonych (thành phố trực thuộc trung ương) o statusie równym prowincji.

Prowincje oraz miasta wydzielone pogrupowane są na 8 regionów:

  • Delty Rzeki Czerwonej (Đồng Bằng Sông Hồng)
  • Północno-Zachodni (Tây Bắc)
  • Północno-Wschodni (Đông Bắc)
  • Wybrzeża Północno-Środkowego (Bắc Trung Bộ)
  • Wybrzeża Południowo-Środkowego (Nam Trung Bộ)
  • Płaskowyżu Centralnego (Tây Nguyên)
  • Południowo-Wschodni (Đông Nam Bộ)
  • Delty Mekongu (Đồng Bằng Sông Cửu Long)

System prawny

Niezależne orzecznictwo sądowe w Wietnamie nie istnieje. Wszystkie osoby związane z wietnamskim sądownictwem są bezpośrednio lub pośrednio wybrane przez partię komunistyczną, przy czym najważniejszym kryterium wyboru jest polityczna wiarygodność. Partia ma też wpływ na wyroki sądów, które mogłyby stawiać w wątpliwość monopolistyczną pozycję KPW.

Najwyższą instancją wietnamskiego sądownictwa jest Najwyższy Sąd Ludowy, który podlega Zgromadzeniu Narodowemu. Członkowie tego sądu są powoływani przez Zgromadzenie Narodowe na wniosek prezydenta. Sądowi Najwyższemu podlegają sądy prowincjonalne i powiatowe, trybunał wojskowy, jak również sądy administracyjne, gospodarcze i pracy.

Kara śmierci nie została w Wietnamie zniesiona i może być orzekana w sprawach o korupcję albo handel narkotykami.

Wietnam | Prezydent Nguyễn Minh Triết wraz z małżonką podczas wizyty w NorwegiiWietnam | Prezydent Nguyễn Minh Triết wraz z małżonką podczas wizyty w Norwegii (by esther1616)

Polityka zagraniczna

Podczas wojny wietnamskiej i później, Wietnam był izolowany w Azji Południowej. Stany Zjednoczone nałożyły embargo gospodarcze na Wietnam i wywierały presję na inne kraje do bojkotu tego kraju. Po wejściu Wietnamu do Kambodży (1978-89) również stosunki z Chinami były mocno napięte i doprowadziły do przygranicznych incydentów. Wietnam zintegrował się wówczas silnie z RWPG. Izolacja kraju skończyła się wraz z wycofaniem wojska z Kambodży w 1991 r. Nastąpiło ocieplenie stosunków ze wszystkimi  sąsiadami  i ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych z większością państw europejskich. USA zniosły embargo i możliwe stało się wejście Wietnamu do Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego oraz Azjatyckiego Banku Rozwoju.

W lipcu 1995 r. Wietnam wstąpił do ASEAN, w 1998 r. do APEC, a od stycznia 2007 roku jest członkiem Światowej Organizacji Handlu.

Wojsko

Obecnie Wietnam nie dostrzega żadnego zagrożenia zewnętrznego, dlatego też rząd zredukował w ostatnich latach liczebność armii. Szacuje się, że w roku 2003 Wietnam przeznaczył na cele obronne 2,3 mld dolarów. Mimo redukcji armia wietnamska należy do najsilniejszych i najlepiej uzbrojonych w regionie. Wojsko odgrywa także znaczącą rolę w polityce wewnętrznej, wielu wysokich rangą wojskowych zajmuje wpływowe stanowiska w partii i w rządzie.

Wietnamska Armia Ludowa liczy ok. 412 000 żołnierzy. Istnieje powszechny obowiązek służby wojskowej, która trwa 2 lata. W marynarce wojennej służy 42 000 ludzi, a w najnowocześniejszej części armii – w siłach powietrznych – 30 000 ludzi. Obok armii regularnej istniej też rezerwowe oddziały paramilitarne, których siłę szacuje się na 4 do 5 mln ludzi. Należą do nich siły samoobrony i milicji ludowej.

Wietnam | Palac Prezydencki w Ho Chi Minh City zwany jest Wietnam | Palac Prezydencki w Ho Chi Minh City zwany jest "Pałacem Reunifikacji" (by eustaquio)

Zainteresują Cię również

2011 – rok Kota czy Królika? 2011 – rok Kota czy Królika?
Jeśli chodzi o to, które zwierzę – według chińskiej tradycji – obejmowało patronat nad rokiem 2011, w mediach pojawiały się różne...
Świątynia literatury w Hai Duong Świątynia literatury w Hai Duong
Prowincja Hải Dương (Hai Duong) jest pod względem powierzchni jedną z najmniejszych w Wietnamie. Jednocześnie należy jednak do...
Lekcje wietnamskiego: Lekcja 23 – Do szkoły z piosenką na ustach Lekcje wietnamskiego: Lekcja 23 – Do szkoły z piosenką na ustach
Już nie raz wspominaliśmy o zaletach nauki języka obcego za pośrednictwem wpadających w ucho utworów muzycznych. Tym razem...
Pagoda Lang w Hanoi Pagoda Lang w Hanoi
Pagoda Lang (Chùa Láng) jest jedną z najstarszych świątyń w Hanoi. Położona w cieniu ogromnych starych drzew wygląda jak spokojna...

 

Na tej stronie używamy plików cookie.

Sprawdz politykę prywatności